X
Fóinéimí na gConsan
Liopach Corónach Eite droma Glotasach
Déliopach Liopach-
coguasach
Liopach-
déadach
Déadach Ailbheolach Iar-
ailbheolach
Carballach Coguasach
leathan caol leathan leathan caol leathan leathan caol caol caol leathan
Pléascach neamhghlórach t̪ˠ c k  
glórach d̪ˠ ɟ ɡ
Cuimilteach/
Neasach
neamhghlórach ʃ ç x h
glórach w j ɣ
Srónach n̪ˠ ɲ ŋ
Tapáil ɾˠ ɾʲ
Taobhach l̪ˠ
Fóinéimí na nGutaí
Tosach Lárnach Cúl
Dúnta
Neasdúnta ɪ ʊ
Dúnta-lárnach
Lárnach ə
(neamhaiceanta amháin)
Oscailte-lárnach ɛ ɔ
Oscailte a ɑː

Défhoghair: iə, uə, əi, əu.

Foinse: Vicipéid (http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language)

Fáilte go abair.ie – An Sintéiseoir Gaeilge

An Focal Scríofa go Caint Bheo!

Dubh ina bhán

Fogharscríobh
Uasmhéid na gcarachtar: 2000. Méid carachtar fágtha:
 • á
 • é
 • í
 • ó
 • ú
 • Á
 • É
 • Í
 • Ó
 • Ú
 • Folaigh