X

Rinneadh na chéad iarrachtaí ar ghlór daonna a chruthú le meaisín chomh fada siar leis an 18ú céad. Ba é Wolfgang von Kempelen an té a chuir uirlis chainte le chéile ag úsáid boilg chistine mar scámhóga, feaga phíbe mar théada an ghutha agus clairnéid mar bhéal. Cuireadh feabhas ar na meaisíní san 18ú céad agus sa 19ú céad ach ní go dtí an 20ú céad a tharla an réabhlóid leictreonach a chuir go mór le féidearthachtaí na sintéise. Bailíodh samplaí den ghlór daonna, sábháladh ar ríomhairí iad agus úsáideadh cumhacht na ríomhairí chun ionramháil a dhéanamh ar na fuaimeanna agus ráitis úrnua a chumadh.

An tSintéis sa Saol Laethúil

Cé gur eolaíocht nua í an tsintéis téacs-go-hurlabhra, baintear úsáid go forleathan aisti i saol an lae inniu. Thángamar ar fad ar ghlór sintéise ar theileafóin agus sinn ag iarraidh fáil tríd go rannóg ar leith de chomhlacht mór gnó. Sa bhreis ar an gcoigilt mhór airgid atá sa tsintéis don lucht gnó, tá úsáid níos leithne á forbairt di faoi láthair. Cuidíonn an teicneolaíocht seo go mór le daoine a bhfuil míchumas orthu. Tugann sintéiseoirí glór do dhaoine a bhfuil máchail chainte orthu agus níl aon duine is fearr a léirigh é seo don phobal mór ná Stephen Hawking, an fisiceoir is réalteolaí cáiliúil ón mBreatain Mhór.

Lena chois sin, is mór an chabhair í an tsintéis chainte do dhaoine a bhfuil máchail radhairc nó disléicse orthu nó do dhaoine nach bhfuil léamh acu ar chúis amháin nó ar chúis eile. Is í an tsintéis chainte an teicneolaíocht atá i gcloig a léann amach an t-am, mar shampla, nó sna fóin phóca a léann teachtaireachtaí téacs don té a bhfuil fadhbanna léitheoireachta aige. Úsáidtear an tsintéis chomh maith do pháistí óga nach bhfuil léamh fós acu mar áis chun léitheoireacht a fhorbairt. Tá tús curtha lena húsáid mar áis teicneolaíochta chun teangacha breise a mhúineadh sa seomra ranga nó lasmuigh.

Sintéis na Gaeilge

Is i mórtheangacha an domhain is mó a úsáidtear córais sintéise. Is é abair.ie an chéad chóras sintéise atá curtha in oiriúint don Ghaeilge agus cheana féin, tá sé ag cabhrú le daoine a bhfuil laige i radharc na súl acu. Táthar ag súil go ndéanfar tuilleadh forbartha ar an gcóras chun é a fhorbairt mar áis fhoghlama Ghaeilge agus mar áis ghinearálta don teanga ar a leithéidí traenacha, fóin phóca, foclóirí ar líne, córais GPS, s.rl.

Le tamall de bhlianta anuas tá fás ar líon na ndaoine i bhfad ó bhaile atá ag cur spéise sa Ghaeilge, ina measc daoine nach bhfuil aon nasc díreach acu le hÉirinn. Is minic a úsáideann daoine i gcéin is i gcóngar abair.ie chun teacht ar fhuaimeanna na Gaeilge chun abairtí a bhíonn roghnaithe acu féin a chloisteáil. Tá sé seo ríthábhachtach do dhaoine nach bhfuil fáil acu ar chainteoir dúchais Gaeilge chun tuiscint a fháil ar chóras litir-go-fuaim na Gaeilge.