X
Fóinéimí na gConsan
Liopach Corónach Eite droma Glotasach
Déliopach Liopach-
coguasach
Liopach-
déadach
Déadach Ailbheolach Iar-
ailbheolach
Carballach Coguasach
leathan caol leathan leathan caol leathan leathan caol caol caol leathan
Pléascach neamhghlórach t̪ˠ c k  
glórach d̪ˠ ɟ ɡ
Cuimilteach/
Neasach
neamhghlórach ʃ ç x h
glórach w j ɣ
Srónach n̪ˠ ɲ ŋ
Tapáil ɾˠ ɾʲ
Taobhach l̪ˠ
Fóinéimí na nGutaí
Tosach Lárnach Cúl
Dúnta
Neasdúnta ɪ ʊ
Dúnta-lárnach
Lárnach ə
(neamhaiceanta amháin)
Oscailte-lárnach ɛ ɔ
Oscailte a ɑː

Défhoghair: iə, uə, əi, əu.

Foinse: Vicipéid (http://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language)

Léiriú cruinn ar na fuaimeanna ar fad atá i dteanga is ea an fogharscríobh. Murab ionann agus gnáth-litriú na teanga, tá dlúthcheangal idir an tsiombail scríofa agus fuaim ar leith agus ní athraíonn an ceangal seo, is cuma cén comhthéacs ina bhfuil an fhuaim. Mar shampla, úsáidtear na litreacha ‘adh’ i bhfocail mar ‘adhmad’ agus ‘rugadh’, ach ní hionann fuaim an ‘adh’ sa dá fhocal áirithe seo sa chaint. San fhogharscríobh úsáidtear na siombailí /aɪ/ ag tús ‘adhmad’ agus /uː/ ag deireadh ‘rugadh’ (i gcanúint Chonnacht). Tugann an córas fogharscríofa léiriú cruinn ar na fuaimeanna don té atá oilte sa chóras.

Uasmhéid na gcarachtar: 2000. Méid carachtar fágtha:
 • á
 • é
 • í
 • ó
 • ú
 • Á
 • É
 • Í
 • Ó
 • Ú
 • Folaigh

> IPA (Ceilteach)  > X-SAMPA 

Cairteacha an IPA

Taispeáin an bhéim Taispeáin críoch na siollaí