X

Is éard atá i gceist le clibeáil ranna cainte ná anailís ghramadúil ar gach focal atá in abairt. Cuireann sé seo lipéid ar na focail a léiríonn an aicme lena mbaineann siad (mar shampla ainmfhocal, aidiacht, briathar, forainm s.rl.) mar aon leis an bhfoirm ghramadúil (i.e. pearsa, uimhir, inscne, aimsir, modh, tuiseal).

Sampla de Chlibeáil Ranna Cainte: “Tá mé sásta.”
sásta
Lipéad:
briathar, aimsir láithreach
Lipéad:
forainm, 1 pearsa, uatha
Lipéad:
aidiacht

Tá an próiseas seo ríthábhachtach i ngach córas sintéise mar uaireanta braitheann fuaimniú focail ar an aicme lena mbaineann an focal sin. Tóg an litriú ‘d e i r e a d h’, mar shampla. Fuaimnítear an litriú áirithe seo ar dhá bhealach dhifriúla de réir na brí atá leis an bhfocal agus an chomhthéacs ina bhfuil sé: Ag deireadh an lae (ainmfhocal) agus deireadh sé i gcónaí (briathar san aimsir ghnáthchaite). Úsáideann an sintéiseoir an t-eolas a ghineann an córas clibeála chun an fuaimniú cuí a aimsiú. Éist.

Tá córas clibeála ranna cainte don Ghaeilge forbartha ag an Dr Elaine Uí Dhonnchadha, Coláiste na Tríonóide. Is féidir triail a bhaint as anseo.