X

Tiontaíonn sintéis téacs-go-hurlabhra an focal scríofa go caint bheo. Bíonn córas sintéise bunaithe ar chaint nádúrtha an duine daonna, is é sin go dtógann sintéiseoir fuaimeanna ón gcaint nádúrtha agus go “sníomhann” sé le chéile iad chun abairtí nua a ghineadh de réir mar a bhíonn siad á gcló. Tá úsáid na sintéise tar éis éirí coitianta le roinnt blianta anuas mar thoradh ar an bhforbairt teicneolaíochta. Cloistear anois í in áiteanna mar ardaitheoirí in ionaid siopadóireachta, ar chórais treorach GPS i gcarranna, ar fhóin phóca, mar chuid de chóras oibriúcháin ríomhairí agus in áiteanna eile nach iad.

Is mór an chabhair í an tsintéis téacs-go-hurlabhra do dhaoine a bhfuil míchumas radhairc orthu. Is féidir léitheoirí scáileáin (screen readers) atá bunaithe ar an sintéis téacs-go-hurlabhra a úsáid chun gach a bhfuil ar an scáileáin a léamh.

Córais Sintéise abair.ie

Ní mór córas sintéise ar leith a chur in oiriúint do gach teanga agus do gach canúint. Ó mhí an Mheithimh 2008 i leith tá Gaeilge Ghaoth Dobhair ar fáil ar abair.ie. Tá Gaeilge Chonnacht ar fail ó 2010 i leith agus ní fada go mbeidh Gaeilge na Mumhan le fáil ar an gcóras céanna.

Tá dhá chóras éagsúla in úsáid ag abair.ie chun an tsintéis téacs-go-hurlabhra a chruthú. Tugtar roghnúchán aonad (unit selection) ar cheann acu. Téann an sintéiseoir trí bhailiúchán mór urlabhra a cuireadh ar thaifead ag tús an tionscnaimh agus nascann sé na défhóinéimí (i.e. dhá fhuaim chainte a thagann go díreach i ndiaidh a chéile) de réir an oird a bhfaigheann sé ó ionchur scríofa an úsáideora iad (féach an léaráid thíos). Tá sé de bhua ag an gcóras seo go gcruthaíonn sé caint atá an-ghar don chaint nádúrtha. An laige is mó a bhaineann leis ná go bhfuil sé ábhairín mall agus go mbíonn claonadh ann dul ar strae uaireanta.

Tugtar HTS ar an dara córas um shintéis atá in úsáid ag abair.ie. Leis an gcóras seo, is leor bailiúchán beag urlabhra ina bhfuil fuaimeanna cainte na teanga go léir ar fáil ann. Is éard a dhéanann an córas HTS ná meán gach fuaime i ngach comhthéacs a ríomh. Nuair atá sé sin curtha i gcrích, is féidir gach fuaim chainte a ghineadh leis an ríomhaire gan dul i muinín na dtaifeadtaí. Tá sé de bhua ag an gcóras HTS gur féidir leis léamh go tapa agus go bhfuil comhsheasmhacht ag baint leis. Ar an láimh eile, ní bhíonn blas nádúrtha ar an gcaint a ghineann sé. Mar sin féin, tá sé feidhmiúil agus oiriúnach do dhaoine atá ag iarraidh dul i mbun a gcúraimí go tapa le caint atá intuigthe, fiú mura bhfuil caighdeán na hurlabhra thar mholadh beirte. Tá an córas seo úrnua agus táthar ag obair lena fheabhsú, i.e. le go mbeidh an urlabhra níos nádúrtha. I bhfad na haimsire b’fhéidir gurb é an ceann seo is mó a bheidh in úsáid.

Féidearthachtaí Breise

Bailíodh corpas mór cainte don tionscadal seo ó bheirt a raibh Gaeilge ó dhúchas acu agus a raibh a nglórtha oiriúnach don raon tuine a bhí ag teastáil. Tá os cionn cúig huaire déag an chloig d’urlabhra sa bhunachar atá in úsáid ag abair.ie. Rinneadh fogharscríobh ar an gcaint ar fad agus, mar thoradh air sin, is acmhainn luachmhar é do lucht anailíse na Gaeilge chomh maith. Baileofar tuilleadh ábhar go luath chun Gaeilge na Mumhan a chur ar an gcóras.


Léaráid: Cad a tharlaíonn taobh istigh de abair.ie nuair a bhrúitear ar “Déan sintéis”?
Céim 1 Sampla
Ionchur
(An a chlóscríobhtar)
Tús maith, 1/2 na hoibre.
Normalú
(Tiontaíonn sé seo uimhreacha agus siombailí eile go gnáthfhocail.)
tús maith, leath na hoibre
Cuardach foclóra
(Faightear fuaimniú na bhfocal i bhfoclóir an chórais.)
tús → t u: s
maith → m a h'
leath → ll' a h
na → nn @
Rialacha litir-go-fuaim
(Cruthaítear fuaimniú na bhfocal nach bhfuil san fhoclóir.)
hoibre → h o_o b' r' @
Roghnú Aonad
(Faightear aonaid sa chorpas taifeadta a fhreagraíonn dona fuaimeanna san ionchur.)
rogha na n-aonad
Sintéis
(Cuirtear na haonaid roghnaithe le chéile chun comhad fuaime nua a chruthú.)
sintéis
Aschur
(Seinntear comhad fuaime don ionchur "Tús maith, 1/2 na hoibre.")
aschur