X

Is mar thoradh ar an tionscadal taighde ollscoile Cabóigín I a tháinig abair.ie ar an saol. Bhí sé mar aidhm ag an tionscadal córas iomlán téacs-go-hurlabhra don Ghaeilge a fhorbairt, le maoiniú ó Fhoras na Gaeilge. Tugtar Cabóigín ar an gcéad ghuth sintéiseach a forbraíodh le Gaeilge Uladh (Gaoth Dobhair). Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide ón Saotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d'Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide (CLCS), i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Leathnú ar an mbuntaighde a rinneadh mar chuid den tionscadal WISPR (Acmhainní Próiseáil Urlabhra don Bhreatnais is don Ghaeilge) a bhí i Cabóigín I. Chuir WISPR corpas urlabhra Gaeilge Uladh ar fáil, a bhí oiriúnach d'fhorbairt chóras sintéise na Gaeilge. Fuair an tionscadal maoiniú ón Aontas Eorpach faoi chlár de chuid INTERREG IIIA. Rinneadh an taighde seo i gcomhpháirt le hOllscoil Bangor na Breataine Bige, agus le baill foirne ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus ó Institiúid Teangeolaíochta Éireann.

Ba é Cabógaí II an tionscadal taighde a lean ar Cabóigín I agus a bhí maoinithe ag Foras na Gaeilge. Sa tionscadal sin rinneadh leasuithe ar an gcóras sintéise Cabóigín I chun é a chur in oiriúint do chanúint Chonnacht (Ráth Chairn). Chomh maith leis sin, cuireadh tús le forbairt gutha do Ghaeilge na Mumhan (Corca Dhuibhne).

Is é ABAIR an tionscadal nua atá ag fáil maoiniú ón An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ionas gur féidir le foireann ABAIR leanúint ag forbairt chórais sintéise den scoth agus réimse leathan de chanúintí is de ghuthanna a chur ar fáil don phobal. Is í Gaeilge na Mumhan an chéad (mhór)chanúint eile a chuirfear ar fáil ar an suíomh gréasáin seo.